Банките свалят таксите от есента

 30.03.2016

Банките ще трябва да предлагат разплащателни сметки с такси, които са по-ниски от средните за пазара. Това ще стане от есента съгласно европейска директива и предложение за промени от Министерството на финансите на Закона за платежните инструменти.

С текстовете на проекта, публикуван на интернет страницата на министерството, се предвиждат за услуги като внасяне, теглене, откриване и закриване на сметка, таксите да са нулеви или приемливи. Последното означава да са съобразени с нивото на заплащане в страната и да са под средните за останалите услуги на съответната банка.

„Ако един потребител поиска да смени банката и да прехвърли сметката си, това трябва да става без такси. И другото голяма предимство е, че се изисква БНБ да поддържа специален сайт, в който да се сравняват цените на всички банки за откриване, поддържане на сметки и основните банкови операции, които се правят с тях. Откриването на сметка струва между 5 и 10 лева, месечната такса за поддържане на сметки е между 1 и 2 лева. Цените по тях ще са малко по-ниски от тези, които сега споменах”, коментира пред БНР експертът Тихомир Тошев.

Той очаква по-голямата част от потребителите в България да продължат да използват настоящите си разплащателни сметки, тъй като таксите по тях са приемливи а опциите – повече, а много от тях са съчетани и с друг вид банков продукт.

Наред с това новите текстове предвиждат още поне веднъж годишно банките да се отчитат на клиентите си за това какви такси и по каква причина са им наложили. Ако е приложимо, финансовите институции трябва да дават и годишно информация за лихвените проценти за овърдрафт по платежната сметка, кредитен лихвен процент по платежната сметка и общия размер на натрупаната лихва за съответния период за услугите, свързани с платежна сметка.

С промените се въвежда и правото да откриват разплащателни сметки за основни операции хора, които нямат постоянен адрес, такива, търсещи международна закрила и други. С промените се дава още право частните съдебни изпълнители да имат достъп до регистъра на банковите сметки.