България ще се бори с укриването на данъци

 30.03.2016

Правителството одобри присъединяването на България към инструмент на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) срещу избягването на данъчното облагане.

Проектът „Свиване на данъчната основа и прехвърлянето на печалби“ (BEPS) цели осигуряване на равнопоставеност между държавите от ОИСР/Г-20, които са се договорили да продължат да работят заедно по въвеждането и изпълнението на вече разработените мерки.

Приобщаващата рамка е одобрена на срещата на министрите на финансите на държавите от Г-20 в Шанхай през февруари. Чрез нея се предоставя възможност за държавите и юрисдикциите, които са извън ОИСР/Г-20, да бъдат поканени да се присъединят към Рамката за въвеждане на данъчните мерки против свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби – като „BEPS Associates“, още преди учредителното заседание, планирано за 30 юни-1 юли 2016 г. в Киото.

С това решение на правителството нашата страна ще даде ясен сигнал, че застава зад международните усилия срещу укриването на данъци и отклонението от данъчно облагане. Освен това, навременният достъп до информация по текущи и бъдещи инициативи в превенцията и борбата с данъчното необлагане и укриване на данъци ще спомогне за изпълнението на поетите ангажименти в тази област по линия на членството на страната ни в ЕС, както и за успешното българско председателство на Съвета на ЕС през 2018 година.

Присъединяването към инструментите на ОИСР и респективно приемането и въвеждането на техните стандарти, е важна стъпка в процеса на подготовка на България за членство в организацията.

В резултат на въвеждането на минималните стандарти по BEPS мерките на ОИСР, свързани с избягване плащането на данъци и отклонението от данъчно облагане, се очаква и положителен ефект и върху бюджетните приходи на страната ни.