НАП подсеща: Още 1 ден за корпоративни данъци

 30.03.2016

Остава още един работен ден до изтичане на крайния срок, в който фирмите трябва да подадат годишните си декларации за облагане с корпоративни данъци, припомнят от Националната агенция за приходите (НАП).

Тези от тях, които подадат декларациите си по електронен път, могат да ползват отстъпка в размер на 1 процент от дължимия данък, но не повече от 1000 лв. Тази отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен до крайния срок за подаване на декларацията – 31 март 2016 г.
Краят на март е и срокът, в който може да се използва 5 % отстъпка от данъка за довнасяне за физическите лица. Условието и тук е той да се декларира по интернет и данъкоплатецът да няма стари задължения към хазната.