nsi

Национален Статистически институт

http://www.nsi.bg/

noi

Национален осигурителен институт

http://www.noi.bg

bcci

Българска търговко-промишлена палата

http://www.bcci.bg

bia

Българска стопанска камара

www.bia-bg.com

nap

Национална агенция по приходите

http://www.nap.bg

bnb

Българска народна банка

http://www.bnb.bg