Предлагаме професионално и гъвкаво счетоводно обслужване. Компанията ни използва високо технологична компютърна база и модерни софтуерни програми. Взаимодействаме успешно с държавната администрация, съобразявайки се с динамично променящата се нормативна база. Едновременно с това съгласуваме работа си с индивидуалните изисквания на всеки клиент. Компанията ни използва различни подходи за работа, отчитайки спецификите на всеки един бизнес.

Можем да Ви бъдем полезни със следните услуги

Счетоводни услуги

Предлагаме абонаментно счетоводно обслужване на малки и средни предприятия, юридически лица с нестопанска цел и физически лица, както и годишно счетоводно приключване на дружества...

Данъчни консултации и защита

Предлагаме консултации по прилагането на всички данъчни закони, действащи на територията на страната /ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ и др...

Търговско право

Имаме богат опит в областта на счетоводното, административно и бизнес обслужване и това ни дава увереност да предлагаме търговско правни услуги

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.