serviceInnerIMG-02
Данъчни консултации и защита

Предлагаме консултации по прилагането на всички данъчни закони, действащи на територията на страната /ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ и др./, включително спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, европейски директиви, препоръки и други.

Компетентна данъчна защита при проверки и ревизии на физически и юридически лица.